Base de dades ENOVIT
                                                                                                                    Español     English


1.      Introducció

2.      Instruccions d'ús
 2.1.  Cerca per AUTOR
 2.2.  Cerca per TÍTOL
 2.3. Truncament
 2.4.  Cerques avançades

3.      Pantalla de cerca


 

1. INTRODUCCIÓ 

ENOVIT és una base de dades de viticultura, enologia, indústries agroalimentàries i altres matèries afins, poduïda per la Biblioteca d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili. Va néixer l'any 1992 amb l'objectiu de rendibilitzar els recursos i el contingut de les publicacions periòdiques de la Facultat d'Enologia i facilitar-ne la cerca als seus usuaris. Actualment consta de més de 14.000 registres.

Conté referències bibliogràfiques de publicacions periòdiques que es reben a la biblioteca (articles de revista, fullets, projectes fi de carrera, etc.) i que no s'indexen en altres bases de dades consultables des de la biblioteca. Hi trobareu molta informació regional i estatal.

Les dades introduïdes per a cada registre bibliogràfic són: autor, títol (de l'article o document), font (títol de la revista, any, volum i número i descriptors (matèries en català).


 

2. INSTRUCCIONS D'ÚS 

Per consultar la base de dades només cal entrar a la pantalla de cerca i escriure a l'espai de consulta el terme que busqueu. La base de dades  farà una cerca exhaustiva del terme en el camp títol i descriptors.

Heu d'utilitzar preferiblement el català en la vostra cerca doncs els descriptors estan entrats en aquesta llengua. La resta de termes a buscar (autor, títol, revista, títol article...) mantenen la llengua original del document.

 

2.1. CERCA PER AUTOR 

Introduïu el cognom de l'autor, una coma, un espai, la  inicial del nom i un punt..

 Exemple: per buscar articles de l'autor Emile Peynaud  escriureu Peynaud, E.

Si no desconeixeu el nom poseu el símbol $ al final del cognom per recuperar tots els autors que tinguin dit cognom.  Aquest símbol s'utilitza per truncar termes.

  Exemple: Nadal$

 

2.2. CERCA PER TÍTOL 

Podeu cercar pel títol una revista o document però no poseu mai l'article inicial, si és que en porta.

 

2.3. TRUNCAMENT 

Trunqueu un terme posant-hi el símbol $ per obtenir els termes d'una mateixa familia.

  Exemple: si al descriptor escribim  fenol$  obtindrem tots els descriptors que continguin qualsevol dels següents termes: fenologia, fenol, fenòlic, fenològic...

 

2.4. CERQUES AVANÇADES 

Per fer una cerca avançada utilitzeu els operadors booleans AND, OR i NOT. El símbol ^ equival a l'operador NOT.

La forma d'interrogar és:

AND    Exemple: busqueu el reglament de la denominació d'origen cava;  cava and  reglament   o    cava*reglament

NOT   Exemple: busqueu articles sobre cava però no sobre xampany;  cava^xampany ( en aquest cas no podem utilitzar l'operador NOT, només el circumflex).      

                      Heu d'anar molt en compte amb l'ordre de les paraules, no és el mateix cava^xampany que xampany^cava

OR     Exemple: busqueu articles sobre cava o xampany;  cava or xampany o cava+xampany

 

 També podeu fer cerques avançades en casos específics com: (cava or xampany)and consum, buscarà documents sobre el comsum, ja sigui del cava o del xampany.


Tots els registres inclosos a la base de dades estan disponibles a la biblioteca del Campus Seselcades. Demaneu-los al taulellde préstec o sol·liciteu-ne còpia a través del Servei d'Obtenció de Documents.

 Accés a Enovit 


UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
Biblioteca del Campus Sescelades
Avinguda Països Catalans, 26
43007 Tarragona

Telf.: 977 55 96 14
Fax:  977 55 96 98
bib.sescelades@urv.cat