BDD - Accés a Bases de Dades Documentals

Cuidatge - Base de Dades d'Infermeria

Enovit - Base de Dades d'Enologia

Educ@ment - Base de Dades d'Educació i Psicologia

Ejournals - Base de Dades de Revistes Electròniques

PIC- Base de Dades de Pràctiques d'Infermeria Comunitària

Teledocumentació - Mapa de conceptes

Arxiu: Cuidatge - Continguts de la base de dades a juny de 2008

Arxiu: Educament - Continguts de la base de dades a juny de 2008

Arxiu: Enovit - Continguts de la base de dades a juny de 2008

Arxiu: Prodigi - Continguts de la base de dades a juny de 2008

Arxiu: Revistel - Continguts de la base de dades a juny de 2008

Instruccions per l'accés remot a recursos electrònics

Ajuda per l'accés local i remot a recursos electrònics (resolució de problemes amb usuari i contrasenya o popups)

Per a qualsevol dubte o suggeriment adreçeu-vos a: tdid@urv.cat