Ajuda de Educ@ment

Aquesta base de dades està feta per la Biblioteca d'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili i conté referències bibliogràfiques de les publicacions periòdiques que es reben en aquesta biblioteca. Es buiden de forma selectiva els articles de revistes espanyoles que es consideren interessants per la seva relació amb els ensenyaments que s'imparteixen en aquesta facultat.

Les dades introduïdes per a cada registre bibliogràfic són:
    . Article (títol de l'articles)- en la llengua de l'article-
    . Autor/s
    . Revista (títol de la revista)
    . Dades font (any, volum, número i pàgines on es troba l'article) -sempre en català-
    . Descriptors (matèria/es de què tracta l'article) -sempre en català-

Per consultar la base de dades només cal entrar a la pantalla de cerca i escriure al lloc de consulta el terme que busquem. La base de dades ens farà una cerca exhaustiva del terme en tots els camps.

Cal tenir en compte que hem d'utilitzar preferentment el català en la nostra cerca, posat que tots els descriptors estan en aquesta llengua.

Si volem fer una cerca avançada podem utilitzar operadors booleans (AND, OR, NOT) en la nostra cerca. La forma d'interrogar-la és:

     .Si busquem articles sobre televisió i infants: 
        televisió * infants  o bé  televisió  and  infants.

     .Si busquem articles sobre la televisió però no en els infants :
        televisió ^ infants

     .Si busquem articles sobre infants o adolescencia:  
        infants or adolescencia  o bé infants + adolescencia

     .El símbol $ es permetrà a més fer truncaments de paraules, és a dir trobar paraules amb la mateixa arrel, per exemple: 
        Multicultura$ ens permet recuperar: multicultural, multiculturalitat, multiculturalisme, ...etc.