Educ@ment

 

DADES GENERALS

 

 

Educ@ment és una base de dades bibliogràfica que produeix la Biblioteca d'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili.

 

El seu propòsit és facilitar l'accés a la  informació existent a les publicacions periòdiques editades a Catalunya en català i castellà que es troben disponibles a la biblioteca Campus Sescelades  en format paper.

 

Des de l'any 1997 es buiden de forma selectiva els articles de revistes que es consideren interessants per la seva relació amb els ensenyaments que s'imparteixen a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia: Pedagogia, Psicologia, Educació infantil, Educació primària, Educació social, Educació física, Educació musical i Llengües estrangeres.

 

 

CAMPS DE CERCA

 

 

Les dades introduïdes per a cada registre bibliogràfic són:

 

§         Títol de l'article

§         Autor

§         Títol de la revista

§         Dades font (any, mes, núm., pàgs.)

§         Descriptors

 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS

 

 

Des de la pàgina web de la Biblioteca del Campus Sescelades accedirem a la base de dades clicant la icona corresponent, o bé introduint l'adreça:

 

http://teledoc.urv.es/educ@ment/

 

Obtindrem la pantalla següent:

 


 

 

Un cop aquí, per consultar la base de dades, només cal escriure, a l'espai de consulta, el terme que busquem .

 

La base de dades ens farà una cerca exhaustiva de la paraula en el camp títol i descriptors.

 

Cal tenir en compte que hem d’utilitzar preferentment el català en la nostra cerca, ja que els descriptors estan en aquesta llengua.

 

La resta de termes està en la llengua original del document.

 

CERCA AVANÇADA

 

Si volem fer una cerca avançada usarem els operadors boleans:    AND, OR  i  ^

Per truncar utilitzarem:     $

 

La forma d'interrogar és:

 

AND

Ex.: busquem televisió i infants

televisió and infants o televisió*infants

 

OR

Ex.: busquem infants o adolescents; tant els uns com els altres

infants or adolescents o infants+adolescents

 

^

Ex.: busquem televisió però no infants

televisó^infants

 

$

Ex.: busquem immigració o immigrants

Immigra$

D'aquesta manera els recuperem tots

També l'utilitzerem per buscar autors

Ex.: Gine$

 

 

§         Hem d'anar molt en compte amb l'ordre de les paraules, no és el mateix infants^televisió  que  televisió^infants

 

§         També podem fer cerques més complexes combinant termes amb els  diferents operadors (and ,or,^).

Ex.: (dones or infants) and  psicologia

 

 

OBTENCIÓ DELS DOCUMENTS

Per consultar els documents originals i/o obtenir-ne una còpia cal que us dirigiu a:

Biblioteca Campus Sescelades

Av. Països Catalans, 26

 43007 Tarragona

tel.: 977  55.80.61

fax: 977  55.96.98

e-mail: pisesce@bib.urv.es

 

Si teniu algun suggeriment, contacteu amb el responsable de l'àrea d'Educació i Psicologia: bibeip@bib.urv.es