Base de dades CUIDATGECuidatge va néixer l’any 1993 amb el propòsit de facilitar la cerca bibliogràfica als usuaris de l’Escola Universitària d’Infermeria. En l’actualitat disposa de 22.000 registres. L’abast temàtic de la base de dades és d’infermeria i d’altres disciplines que li són afins.

Aquesta base de dades conté referències bibliogràfiques de les publicacions periòdiques que es reben a la biblioteca, es buiden exhaustivament els títols de revista específics d’infermeria, i les de l'ambit de la salut que es consideren mes rellevants. En altres casos es buida especificament l'article/s en concret que pugui tenir un interés.

Les dades introduïdes per a cada registre bibliogràfic són: autor, títol (de l’article) i font (títol de la revista, any, volum i número). S’hi ha inclòs un camp de descriptors (matèries en català) i un camp resum (també en català, aquests camps es visualitzen si cliquem a la part del registre corresponen al títol.

Per consultar la base de dades només cal entrar a la pantalla de cerca i escriure al lloc de consulta el terme que busquem. La base de dades ens farà una cerca exhaustiva del terme en el camp títol, resum i descriptors.

Cal tenir en compte que hem d’utilitzar preferentment el català en la nostra cerca.

Si volem fer una cerca avançada podem utilitzar operadors booleans (AND, OR, NOT) en la nostra cerca. La forma d'interrogar-la és:

Exemple: busquem dieta per a diabetics

dieta and diabetis o bé dieta*diabetis

Exemple: busquem dieta però no de diabetics

dieta^diabetis ( en aquest cas no podem utilitzar el NOT, només el signe circumflex)

Exemple: busquem tant Infants com adolescents

infants or adolescencia o bé infants+adolescencia

O bé també podem fer cerques més avançades, en casos específics, com:

(dones or infants) and psicologia

Aquesta base de dades està feta per la biblioteca de l’Escola d’Infermeria de la URV, i per tant tots els registres inclosos a la base de dades estan disponibles a la Biblioteca d’Infermeria. Per a sol.licitar-los només cal adreçar-se al Servei d’Obtenció de Documents.